จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานฝึกซ้อมย่อยรวม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”

วันที่ 9 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานฝึกซ้อมย่อยรวม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ 

ภาพปฏิบัติหน้าที่

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *