ถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งสำหรับงาน “งานเสวนา เรื่อง สานเสวนา สานใจ ประชาสู่การปฏิรูปประเทศไทย”

วันที่ 11 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งสำหรับงาน “งานเสวนา เรื่อง สานเสวนา สานใจ ประชาสู่การปฏิรูปประเทศไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *