บันทึกภาพในงาน “การฝึกอบรม Adobe Photoshop ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน”

วันที่ 15 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพในงาน “การฝึกอบรม Adobe Photoshop ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *