บันทึกภาพในงาน “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานห้องสมุดพาณิชยการ”

วันที่ 15 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    บันทึกภาพในงาน “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานห้องสมุดพาณิชยการ”  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์แลเะเทคโนโลยี มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ตึกอธิการบดี และเยี่ยมชมห้องสมุดพาณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *