เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอ่านอย่างมีทริค เขียนสคิปอย่างมืออาชีพ (Trick for reading, Writing scripts professionally)”

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอ่านอย่างมีทริค เขียนสคิปอย่างมืออาชีพ (Trick for reading, Writing scripts professionally)” วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม AD and PR Presentation Room อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *