รวบรวมการบันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 7

วันที่ 19 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  รวบรวมการบันทึกภาพและวิดีโอ งานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

1. ภาพบรรยากาศภายในงานของวันที่ 15 ธันวาคม 2557

 

2. ภาพบรรยากาศภายในงานของวันที่ 16 ธันวาคม 2557

ภาพปฏิบัติหน้าที่

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

3. ภาพบรรยากาศภายในงานของวันที่ 17 ธันวาคม 2557

 

4. ภาพบรรยากาศภายในงานของวันที่ 18 ธันวาคม 2557  

 

5. ภาพบรรยากาศภายในงานของวันที่ 19 ธันวาคม 2557  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *