บันทึกภาพ 19 ธันวาคม “วันอาภากร” วันประสูติเสด็จเตี่ย

วันที่ 19 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพ 19 ธันวาคม “วันอาภากร” วันประสูติเสด็จเตี่ย ( พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )   ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *