บันทึกภาพและวิดีโอ ในงาน “โครงการอบรมการใช้งาน eClassroom”

วันที่ 18 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  บันทึกภาพและวิดีโอ ในงาน  “โครงการอบรมการใช้งาน eClassroom” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ตึกมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ภาพเจ้าหน้าปฏิบัติงาน

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *