บันทึกภาพและวิดีโอ ในงาน “โครงการอบรมการใช้งาน SmartClassroom”

วันที่ 19 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  บันทึกภาพและวิดีโอ ในงาน “โครงการอบรมการใช้งาน SmartClassroom” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ตึกมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *