เข้าร่วมประชุม “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่๑/๒๕๕๗”

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  เข้าร่วมประชุม “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่๑/๒๕๕๗” วันอังคารที่ 23 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *