ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 57 ครั้งที่ 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้
1. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๐ ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ บริเวณอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

2. งานเดินวิ่งการกุศลของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2558
3. งานสัมภาษณ์ท่านอธิการบดี มทร.พระนคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
4. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมงานดังกล่าว

ประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

ภาพบรรยากาศในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *