บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ ๑”

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่๑” เรื่อง แถลงนโยบายการบริหารงานและอวยพรปีใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

carousel
images not found

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *