เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ วันสุดท้ายในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 8

วันที่ 26 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  บันทึกภาพและวิดีโอ วันสุดท้ายในงาน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

 

ภาพบรรยาภายในงานวันที่ 26 ธันงาคม 2557

carousel
images not found

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *