มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ท่านอธิการบดี

นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ภาพบรรยากาศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *