ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 1

วันที่ 5 มกราคม 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้
1. เตรียมความพร้อมสำหรับงาน พระนครเกมส์
2. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๐ ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ บริเวณอาคารพร้อมมงคลและอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพบรรยาภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *