เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

วันที่ 6 มกราคม 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” เรื่อง การชี้แจงความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ 2558 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *