มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 7 มกราคม 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *