ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 4

วันที่ 21 มกราคม 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เฉพาะเจ้าหน้าฝ่ายโสตฯ ประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้
1.สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สำหรับงาน พระนครเกมส์

ประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพบรรยาภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *