เข้าร่วม โครงการอบรมสัมนาในงานประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30

วันที่ 21 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  เข้าร่วม โครงการอบรมสัมนาในงานประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 ในวันที่ 21-23 มกราคม  2558  จำนวน  3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *