ดูงานนอกสถานที่ สำหรับเตรียมความพร้อมในงาน “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31 “

วันที่ 22 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ สำหรับเตรียมความพร้อมในงาน “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31 ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *