ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เฉพาะเจ้าหน้าฝ่ายโสตฯ ประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้

1.สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สำหรับงาน พระนครเกมส์

ประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพบรรยาภายในงาน