มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)