รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 2558

วันที่ 5 มกราคม 2558

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/  วัดจากสถิติของกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น กลุ่มวิชาสามัญ และกลุ่มวิชาเฉพาะ มาอย่างละ 5 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มรายวิชาสามัญ

กลุ่มรายวิชาชีพ

ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นกราฟได้ดังนี้

 

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดกลุ่มรายวิชาสามัญ<<

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดกลุ่มรายวิชาชีพ<<

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดรูปกราฟ<<