ดูสถานที่เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดูสถานที่เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี

 

ภาพบรรยากาศทำงาน

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *