ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสัญจร (มงคลอาภา 2) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *