เปิดตำนานแชมป์โชติเวช ต้นแบบงานฝีมือไทย

วันที่ 5 มีนาคม 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ โครงการ “เปิดตำนานแชมป์โชติเวช ต้นแบบงานฝีมือไทย” เพื่อประกอบเล่มหนังสือจำนวน 49 ตำรับ ระหว่างวันที่ 2-13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found