ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 58 ครั้งที่ 2


ข่าว : วันที่ 11 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาและแสดงความขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ภายใต้ชื่องานคือ “งานเลี้ยงขอบคุณและฉลองชัยชนะ พระนครเกมส์” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเรือนหมอพร และบริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (สตูดิโอมีเดีย) มทร.พระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เพื่อมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบเป็น “ฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ ” ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬา และการแสดงความขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ที่กำลังจะจัดขึ้น

 (รายงาน Studio.rmutp)

ภาพการประชุม

carousel
images not found