มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือ กับ FHWS ประเทศเยอรมนี

ข่าว : วันที่ 24 มีนาคม 2558

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Robert Grebner อธิการบดี University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt (FHWS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย Dr. Daniel Wimmer ตำแหน่ง Head of the International Office, Dr. Rainer Wehner ตำแหน่ง Dual Degree Coordinator และ Prof. Dr. Manfred Kiesel ตำแหน่ง Director of International Management เข้าเยี่ยมชม และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวานนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการถ่ายภาพในการลงนามความร่วมมือ กับ FHWS ประเทศเยอรมนีตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found