โครงการโยคะ เพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด

ข่าว : วันที่ 24 มีนาคม 2558

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการจัดโครงการโยคะเพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์และวันพุธ เริ่มตั้งแต่ 23 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 2558 เวลา 17.00-18.00 น. โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในพิธีเปิดโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ  ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found