โครงการสืบสานวันภาษาไทย

ข่าว : วันที่ 27  มีนาคม 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด “โครงการสืบสานวันภาษาไทย”  “เรื่องเล่า ผ่านภาษา คุณค่าสารคดี”  เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการสืบสานวันภาษาไทย ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found