กิจกรรมระหว่างการอุปสมบทหมู่

ข่าว : วันที่ 10  เมษายน 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ กิจกรรมระหว่างการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากรศิษย์เก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง 

 

ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร คลองสามวา  (บิณฑบาตรสถานปฏิบัติธรรมคลองสามวา)

carousel
images not found

 

ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช)

carousel
images not found

 

ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) และวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ (ถวายภัตตาหารเช้าและลาสิกขา)

carousel
images not found