งานมหาสงกรานต์ “พระนคร…อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด”

ข่าว : วันที่ 10  เมษายน 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานมหาสงกรานต์ “พระนคร…อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด” ณ หอประชุม D-HALL และบริเวณลานอิฐแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใส่เสื้อลายดอกมาร่วมงานอย่างคึกคัก โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำขอพรท่านอธิการบดี และอดีตผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมใส่ดอกออกมาสาด และการแสดงวงดนตรีของนักศึกษา

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ งานมหาสงกรานต์ “พระนคร…อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด” ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน RmutpFB & Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found