โครงการนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม”

โครงการนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม”

April 22, 2015 Off By admin

ข่าว : วันที่ 22  เมษายน 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ ณ โถงอาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ซึ่่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม และการเสวนาด้านการท่องเที่ยว

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ โครงการ “เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม” ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน RmutpFB & Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน