บันทึกภาพ คณะกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร

ข่าว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ คณะกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ ห้องมินิสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน  Studio.rmutp)