เบื้องหลังการบันทึกภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ

 

ข่าว : วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
******กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 152 คน  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยจะมีการบันทึกภาพอีกครั้งในวันที่ 14, 18, และ 19 พฤษภาคม 2558 ในช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.  ณ ห้องมินิสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: