เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2558

 

 

ข่าว : วันที่  25 พฤษภาคม 2558

*****สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดทำเอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 34 ประจำเดือน เมษายน 2558

*****ซึ่งภายในเอกสาร ประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฎิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทั้งหมดจำนวน 20 หน้า

รายละเอียดเอกสารกิจกรรม