รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ข่าว : วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังนี้…