“รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2” เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัย

 

ข่าว : วันที่ 11 มิถุนายน 2558

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ “รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2” เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: