พิธีไหว้ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2558

 

ข่าว : วันที่ 11 มิถุนายน 2558

*****งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนคร กำหนดจัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2558

*****ซึ่งภายในการมีพิธีการบวงสรวงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การกล่าวปฏิญาณตน การนำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวํญ เป็นต้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในพิธี ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: