การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในแนวคิด “ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น The Debut : Project”

 

ข่าว : วันที่ 11 มิถุนายน 2558

*****คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดแสดงผลงานของนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในแนวคิด “ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น The Debut : Project” มีการแสดงแฟชั่นโชว์ และผลงานนิทรรศการ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ โซน Eden ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการบันทึกภาพ: