การนำเสนอเครื่อง Virtual Studio ตัดต่อ ซ้อนภาพ CG บันทึก สตรีมมิ่ง ในเครื่องเดียว โดยบริษัท มาโครแคร์ จำกัด (MacroCare)

 

ข่าว : วันที่  25 มิถุนายน 2558

******บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ร่วมฟัง การนำเสนอเครื่อง Virtual Studio ตัดต่อ ซ้อนภาพ CG บันทึก สตรีมมิ่ง ในเครื่องเดียว โดยบริษัท มาโครแคร์ จำกัด (MacroCare) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศ: