เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย

 

ข่าว : วันที่ 1 กรกฎาคม  2558

******ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกแบบอย่างที่ดี ประกอบด้วย การประกวดมาลัยเทิดพระเกียรติ ประเภทมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป การประกวดวีดิทัศน์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ประเภทอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป และการประกวดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภทมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป

******อีกทั้งยังจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 6 วิชา 60 พรรษาฟรี ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ยาหม่องสมุนไพร การตกแต่งเสื้อยืดด้วยผ้าไทย มาลัยจากลูกปัด กรอบรูปจากผ้าไทย ผ้าพันคอมัดย้อม และการสกรีนเสื้อลายไทย รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Rmutp & Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: