เบื้องหลังในการบันทึกภาพ ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับจัดทำทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ข่าว : วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับจัดทำทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ณ เรือนหมอพร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 (รายงาน studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ