เบื้องหลังการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในงานบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

ข่าว : วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในในจัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ติดตั้งฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อใช้ในงานบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

*****โดยทำการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ะหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

 (รายงาน studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ