เบื้องหลังการซ้อมถวายพระพรในงานบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

ข่าว : วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ทำการซ้อมงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

*****โดยทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ ซ้อมการถวายพระพร และตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

 (รายงาน studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ