การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

 

ข่าว : วันที่ 16 กรกฎาคม  2558

******บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: