ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e-Learning

ข่าว : วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

*****ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหา แก่อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานในรายวิชาของอาจารย์ได้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยหลังจากแก้ไขปัญหานักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ

*****

 (รายงาน studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ