กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

 

ข่าว : วันที่ 23 กรกฎาคม  2558

******รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานราชมงคลพระนครสืบสานพระพุธศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 บรรยากาศเป็นไปด้วย ความสุขและอิ่มเอมใจที่ได้ร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยมียอดบริจาคทั้งสิ้นรวมกว่า 30,000 บาท

*****การจัดงานในวันนี้ประสบความสำเร็จได้ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรมผู้จัดงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ต้นเทียนวิจิตรบรรจง จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขบวนกองยาว จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ องค์การนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมด้วยนางฟ้า ร่ายรำอ่อนช้อย จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำการบันทึกภาพนิ่งในงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(รายงาน Rmutp & Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: