ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการทำข้อสอบในระบบ e-Learning

ข่าว : วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

*****ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำข้อสอบในระบบ e-Learning แก่อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 (รายงาน studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ