ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 1

 

ข่าว : วันที่  27 กรกฎาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ประชุมบุคลากรเรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยชี้แจงรายละเอียดและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการประชุม: